27.3.2015 г.

ОТТЕГЛЯМЕ ПОДКРЕПАТА СИ!

ОТТЕГЛЯМЕ ПОДКРЕПАТА СИ

ДО

КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ

И ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА

П О З И Ц И Я

от

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС УСМИХНИ СЕ С МЕН – РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ОТНОСНО: Тайните политическо-партийни споразумения, които се постигнаха и са на път да се постигнат с директорите на Ресурсните центрове и Помощните училища

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 „Национален алианс Усмихни се с мен“, оттегляме подкрепата си за новия Закон за предучилищното и училищното образование.

И то чрез тайни политическо-партийни споразумения, направени на тъмно, без никаква широка експертиза и участие, и най-важното без участие на родители. Без да е направен и огласен публично никакъв финасов разчет, какви средства трябва да следват детето с увреждания в детската градина и училището, за да може да се обезпечи подкрепата от прикрепен към него помощник на учителя, 25 часа седмично работа с ресурсен учител, почасовата работа с логопед и психолог, всичко това като минимум. Сметката е много проста и всеки средно интелигентен човек може да си я направи, че минимум 2000 лв. трябва да са средствата след детето за тези специалисти, плюс другия стандарт от средно 1300 лв.

На всички е ясно, че борбата е именно за разпределението на тези 2000 лв., между училището и външни на него структури, дерибействали досега на гърба на децата, както и за държавните им постове и статути.

Ние продължаваме да сме на позицията и да настояваме за гарантиран равнопоставен достъп до приобщаващо образование в общообразователните детски градини и училища, като целия ресурс за специална образователна подкрепа се съсредоточи след детето, без разпиляване в областни или регионални структури.

Категорично няма да подкрепим тайното споразумение между Комисията за образование и РЦ, постигнато изцяло на политическо-партийна основа и пазарлък, без да се вземе мнението на широк кръг експерти и най-вече родители. В който пазарлък, Ресурсните центрове не просто остават с държавен статут и финансиране, естествено за сметка на ЕРС след дете със СОП, но на всичкото отгоре стават и новото РИО за Приобщаващото образование. Т.е. ще контролират и държат в подчинение педагозите и специалистите в детските градини и училищата, тези които по цял ден ще носят пряката отговорност за обучението и грижата за децата, отново ще са с вързани ръце, без никаква свобода и възможност да работят и помогнат на детето. Ще са изцяло зависими, както в пряката си работа с децата, така и за запазването на работното си място, от капризите и кефа на нова специализирана регионална шапка, която изобщо няма да е на терен, да е вътре в практиката всекидневно, но за сметка на това ще има пълната свобода да определя съдбите на децата и учениците, с които те работят и за чието развитие стъпка по стъпка отдават цялото си знание и сили, рамо до рамо с родителите.

Категорично няма да подкрепим, хора които дори нямат идея какво е това Приобщаващо образование, какви са принципите на този процес, както и базисните елементи за реализирането му, да се превърнат в новите гурута на приобщаването като философия, с една единствена цел, да усвояват държавните и европейски средства за новите образователни политики и да демонстрират властта си над педагозите и специалистите работещи всекидневно в практиката.

Категорично няма да подкрепим да продължава практиката, регионални чиновници, които дори не познават детето, не носят отговорността нито за обучението, нито за грижите за него, да дерибействат над пряко отговорните и специалисти, и родители, да му правят оценката и прословутото „безобидно насочване“, да причиняват дублиране на дейности и оттам разпиляване на средства и ресурс, само и само за да си осигурят държавен статут и финансиране.

Категорично няма да подкрепим, за пореден път децата с увреждания да станат жертви на вечно алчната за власт, статут и пари бюрокрация.

Писна ни, в децата ни да се вижда единствено дрънчащата с пари касичка, заради която директори на РЦ и ПУ регистрират СИНДИКАТИ, високомерно и назидателно да сочат и квалифицират родителите с различно мнение като некомпетентни и нямащи право на глас и мнение. Еднолично и самодоволно да обявяват себе си за единствените експерти, че и „любящи родители“, дори „загрижено“ да призовават ДАЗД да се самосезира, заради татко, прикрепящ за качулката (по съвет на специалисти) с обич и нежност, от скоро проходилото си момиченце.

Отвратително грозно и жалко е!

ОТНОСНО предстоящото споразумение с ПУ:

Нашата категорична позиция е, че не трябва да съществуват образователни институции, към които деца да се насочват ПО ДИАГНОЗИ!

Това само по себе си представлява сегрегация и дискриминация, по признак медицинска диагноза.

Подобен подход на сортиране, групиране и оттам разпределение на деца и ученици, основаващ се на медицинския подход, изцяло обезличава тяхната индивидуалност, личните им качества, способности и таланти. Нещо повече, този подход неизбежно води до това, на тези деца да не се гледа като на личности с възможности да допринесат полза за общестото ни, а точно напротив, те по подразбиране са НЕможещи, проблем за обществото ни! Точно такова е и „образованието“, което им се предоставя в Помощните училища, ДОИ са второ качество, със занижени изисквания, като за НЕможещи, колкото да се отчете някаква дейност по документи.

Няма нужда дори да посочваме редицата случаи през годините с деца обучаващи се в тези училища, всички поразително приличащи си по няколко основни показателя: физическо или психическо посегателство над деца с увреждания, пълно отрицание на системата и впрягане на целия ресурс за покриване и замазване на случаите и неизбежната преса над родителите по всички възможни начини с цел да замълчат! Последният пресен случай е с Ана-Мария от 4-то Помощно училище, детето за което родителите подадоха сигнал за сексуално блудство с детето им.

Поредният случай, в който всичко тихомълком беше заметено под килима, детето преместено, а родителите принудени доброзорно да замълчат!

Нямаше нито един служител наказан, никой не пое отговорност, всичко се потули до такава степен, че директорката на същото училище само няколко месеца по-късно стана председател на новоучреден синдикат на директорите на Помощните училища....

И отново размаха назидателно пръст срещу родителите...

Този път срещу Алианс „Усмихни се с мен“ и всички неправителствени организации, дръзнали да подкрепят новия Закон за училищното образование!

Поводът, репортаж и разследване на БТВ, от 20.03., по сигнал на родители за принудително "насочване" към Помощни училища.

В официална Позиция внесена до всички институции, до БТВ и до нас, те отправят обвинения към „... поне над двадесетина НПО, в разпространение на популистки митове и легенди, както те определят политиките за гарантиране правото на равен достъп до общообразователните училища за всяко българско дете.

Въпросната Позиция е изключително дискредитираща за самите служители на Помощните училища, защото прозира не само лиспа на експертиза и компетентност, но и зле овладяна злоба, което е недопустимо за хора, чиято професионална кариера е да работят и се грижат за деца, и то за такива с увреждания. Високомерното им назидателно отношение към родителите, които би следвало да са им основен партньор в работата с децата им, както и изключително грозното и агресивно отношение към таткото от репортажа, който придържа скоро проходилото си момиченце (по съвет именно на специалисти да го придържа дискретно), говори за посредственост, чиновническо отношение към професията и безчовечност.

Но най-фрапираща е позицията им относно правото на равнопоставен достъп до общообразователните градини и училища, което са всеобщи европейски политики и практики, които и България развива от над десетилетие, а в самия проект за нов Закон в чл. 7, ал. 1 е записан фундаментално новия текст, че: "Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование"....

Всичко това те квалифицират като "популистки митове и легенди, разпространявани от некомпетентни хора"....

Убедени сме, че повечето от специалните учители се срамуват от написаното в това писмо и най-вече, че е написано и от тяхно име.

Подписано е от Венета Ал Шериф, директорката на 4-то Помощно училище, печално известно покрай случая с Ана-Мария!

Целият случай е изключително притеснителен, сигналите и изнесените факти от родителите на децата от 112 ЦДГ за предварително попълнени протоколи, за грубо несъобразяване с тяхната воля и желания, за упражнен психически натиск, вкл. и чрез заплахи за да подпишат Протоколите, както и за продължилия цяла седмица след това тормоз по телефоните на всеки един родител поотделно, заради подадените жалби до министъра на МОН, което право им е уредено в Наредба 1 от 23 януари 2009 г., за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. И в крайна сметка, въпреки всичко, тези дни им бяха връчени официалните документи от РИО, отново принуждавайки ги да се подпишат, в които децата им са определени за обучение в Помощни училища...

Поради всичко това заявяваме, че ние, родителите от „Национален алианс Усмихни се с мен“, твърдо ще продължим да отстояваме популистката" кауза за правото на равен достъп до общообразователните училища за всяко българско дете, било то с увреждания или не, както и ще настояваме да се отменят решенията на ЕКПО към РИО относно тези деца и да насрочи нова оценка, този път от Екип сформиран към МОН.

Същата позиция се споделя и от НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ДЕЦАТА, ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ, АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ“, Фондация СТАРТ ЗА ЕФЕКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ и ФОНДАЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ".

Ще настояваме също така пред министър Танев, да изпрати нарочни писма до началниците на всички РИО в страната, по повод този случай, тъй като подобни практики са НЕДОПУСТИМИ!

Недопустимо е неглижирането и незачитането на родителското мнение и съображения, когато става дума за обучението и съдбата на собственото му дете.

Недопустимо е подобно унизително отношение на държавни и общински служители, каквито са членовете на ЕКПО към РИО, към който и да е български гражданин, още повече, когато става дума за родител на дете с увреждания, който с надежда и доверие е очаквал тяхния професионален съвет, изцяло вярвайки в добросъвестността им.

Недопустимо е по толкова брутален начин, буквално прегазвайки родителското мнение, представители на образователната система принудително да разпределят децата като неодушевени предмети, стока, единствено по медицински диагнози, без никакво съобразяване с индивидуалността и способностите на тези деца, само защото след тях върви ЕРС в размер няколкократно надвищаващ този, който би ги следвал, ако се запишат в общообразователно училище.

Всичко това уважаеми народни представители е практиката сега, ЗАЩОТО системата от бюрократи, чиновници и директори са ЦЕНТЪР на цялата ни образователна политика и система, сега!

Не детето!

Именно това променихме, участвайки ден и нощ в работните групи по новия Закон, и именно това вие сте на път да зачеркнете и да възстановите стария удобен за системата порядък. Да, директорите Ви ще са доволни, да бюрократите и чиновниците също, да, ще отчетете приемането на нов Закон, политичека и партийна дейност също.

Но няма да сте свършили работа и за една пара за народа си, за децата и за доброто на страната си!

Целият ни безвъзмезден труд години наред, както и парите ни като данъкоплатци, ще са отишли на вятъра, защото пак ще си възпроизведете старото статукво едно към едно, и ще продължите да си съществувате доволни и самодостатъчни си.

 

Национален алианс Усмихни се с мен – родители и приятели на деца с увреждания

 

Дата: 27.03.2015 год.

София

 

 

 

    © 2010 Национален Алианс Усмихни се с мен!  Developed by Smallsmartsoft